Jak kupować kuchenkę?� Mamy następujące rodzaje kuchenek:

 • kuchenki gazowe zasilane z kartuszy (kartusz – pojemnik jednorazowego użytku napełniony fabrycznie gazem) typu:
  • C 206 (standard “francuski” kartusz bezzaworowy, jest przy załączaniu przebijany przez iglicę kuchenki, nie można rozłączyć kuchenki od kartusza przed wyczerpaniem gazu)
  • C 270/470 (standard “francuski”z zaworem, kuchenka jest mocowana do kołnierza – przy dokręcaniu następuje przebicie zaworu kartusza przez iglicę, można rozłączać)
  • E417 (standard “angielski” z zaworem, kuchenka jest nakręcana bezpośrednio na nagwintowaną obudowę zaworu, iglica przebija zawór, można rozłączać)
 • kuchenki gazowe zasilane gazem z różnych typów kartuszy (wspólne dla C270/470 i E417), istnieją w sprzedaży również specjalne przejściówki pozwalające kuchenki “angielskie” zasilać gazem z kartuszy C 206
 • kuchenki na paliwa płynne (część kuchenek posiada wymienne pojemniki na paliwo, część natomiast pojemniki zintegrowane): benzyna, nafta, diesel – kuchenka może pracować na wybrany rodzaj paliwa np. benzynę, będzie wtedy to kuchenka benzynowa lub kilka rodzajów paliw, będzie to wtedy kuchenka wielopaliwowa
 • kuchenki wielopaliwowe zasilane paliwami płynnymi lub gazem z kartuszy
 • kuchenki zasilane innymi paliwami (spirytus, żele)

� Pierwszy wybór który należy dokonać to rodzaj zasilania:

 • gazowe: kuchenki zasilane gazem są lekkie, łatwe w obsłudze, nie brudzą (smolą) naczyń ale sprawność ich zmniejsza się (czasami radykalnie) w związku ze wzrostem wysokości bezwzględnej (spadek ciśnienia atmosferycznego) i ze spadkiem temperatury oraz problemy występują z kartuszami: z ich dostępnością i transportem (nie wolno zabierać kartuszy do samolotów pasażerskich)
 • na paliwa płynne: spadek ciśnienia i temperatury ma niewielki wpływ na zmniejszenie ich sprawności, paliwo jest łatwo dostępne, ale kuchenki są cięższe, trudniejsze w obsłudze: uruchamianie, konieczność okresowych czyszczeń (usuwanie zatkań w przewodzie paliwowym lub dyszy), brudzą naczynia
 • gazowe na różne rodzaje kartuszy: patrz gazowe + mniejszy problem z awaryjnym zakupem kartusz
 • wielopaliwowe z możliwością podłączenia kartusza: są to kuchenki na paliwa płynne przystosowane do zasilania gazem, ich charakterystyka będzie zależna od rodzaju użytego paliwa, ale zawsze będzie to kuchenka cięższa

Jeżeli z reguły jeździmy w określony rejon (np. Syberia, Francja) rodzaj dostępnego paliwa może determinować na wybór.

� Następnie należy określić w jak trudnych warunkach kuchenka będzie użytkowana:

 • turystyka rekreacyjna w ciepłym okresie roku do wysokości 3 000 m npm
 • turystyka zaawansowana w ciepłym okresie roku do wysokości 6 000 m npm
 • turystyka zaawansowana w warunkach zimowych, rzadko turyści zimą wychodzą ponad 4 000 m npm
 • ekspedycje – dowolne: rejon świata, wysokość npm, temperatura

� Trzecim parametrem do ustalenia jest objętość jednorazowo gotowanej wody:

 • do 1 litra
 • do 2 litrów
 • do 5 litrów

Na podstawie powyższych punktów określamy kuchenkę o jakich parametrach chcemy kupić.

Teraz możemy przystąpić do zakupów czyli należy wykonać czynności opisane przez nas w artykule “Jak kupować artykuły turystyczne”

BARDZO WAŻNE:

 • zwróć uwagę na możliwość powstania awarii kuchenki – im bardziej skomplikowana jest budowa kuchenki tym więcej elementów może się popsuć – czyli może pozbawić Ciebie możliwości zrobienia ciepłego posiłku lub zagotowania wody na herbatę
 • sprawdź łatwość montażu, demontażu kuchenki, dokonania jej czyszczenia, naprawy – czy będziesz w stanie sam sprawnie to robić
 • zwróć uwagę czy kuchenka posiada zestaw serwisowy
 • zwróć uwagę jak jest kuchenka pakowana – sprawdź czy będziesz w stanie sam w sposób sprawny zapakować ją do jej fabrycznego opakowania
 • sprawdź czy opakowanie można traktować jako opakowanie turystyczne czy może jest to tylko tekturowy kartonik który pełni rolę opakowania handlowego
 • SPRAWDŹ ERGONOMIĘ KUCHENKI – CZY ŁATWO, PRECYZYJNIE BĘDZIESZ W STANIE REGULOWAĆ SIŁĘ PŁOMIENIA, CZY PŁOMIEŃ PRZY POSTAWIONYM NA OGNIU NACZYNIU NIE BĘDZIE PARZYŁ DŁONI REGULUJĄCEJ SIŁĘ PŁOMIENIA
 • jak kuchenka chroni płomień przed wiatrem (część kuchenek posiada zintegrowane osłony przeciwwietrzne, część ma je na luzem, kuchenki z płomieniem świecowym nie mają osłon – są dostępne w sprzedaży osłony w formie parawanów
 • sprawdź jakość instrukcji obsługi – czy jest dla Ciebie czytelna i zrozumiała
 • producenci podają różne parametry kuchenek (moc, czas gotowania 1l wody, ilość paliwa potrzebną do zagotowania 1l wody). Są to dane laboratoryjne czyli uzyskane w pomieszczeniu o temperaturze 20 C przy optymalizowaniu gotowania (materiał, stan i grubość ścianek naczynia, jego wymiary). W terenie będzie niezwykle trudno osiągnąć w/w parametry. Istotne bardzo jest to jak niekorzystne warunki środowiska (wysokość, temperatura, wiatr, wilgotność powietrza) obniżają sprawność kuchenki. Rzeczywisty czas zagotowania litra wody może być wielokrotnie dłuższy. Mając źle dobraną kuchenkę będziemy w trudnych warunkach pogodowych gotowali wodę na herbatę podczas, gdy ktoś obok mając dobrze dobraną będzie już po zjedzeniu kolacji
 • przy gotowaniu ważna jest regulacja siły płomienia, jeżeli będziesz gotować na małym płomieniu sprawdź czy można siłę płomienia tak wyregulować i czy jest on wtedy stabilny
 • przy kuchenkach gazowych bywają instalowane piezozapalniki – są to najbardziej zawodne części kuchenek – nie ufaj im – zawsze miej sprawną zapalniczkę lub suche zapałki
 • słuchaj rad sprzedawcy – większość wie co mówi i chce Ci pomóc
 • kupuj w sklepach z najlepszą obsługą i największym wyborem
 • pamiętaj, że nie kupujesz kuchenki tylko na jutro – dobrze dobrana kuchenki może służyć wiele lat
 • Paker
 • Facebook